Rekolekcijos

2016-12-17, Varniai

„Ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti!” (Rom 1, 6)

 

Adventas dažniausiai būna dovanų pakavimo, ruošimosi šventėms, prieššventinių susitikimų su draugais metas. Ta

2016-12-17, Varniai

„Ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti!” (Rom 1, 6)

 

Adventas dažniausiai būna dovanų pakavimo, ruošimosi šventėms, priešventinių susitikimų su draugais metas. Tai nieko blogo. Dovanų ruošimas ir teikimas mums primena DOVANOTĄJĮ, kurio gimtadienį per Šv. KALĖDAS švęsime. Tačiau, kad ir kaip miela rengtis Šv. Kalėdoms, sutelkę savo jėgas ir dėmesį ne daugybei nelabai svarbių reikalų, bet esminėms Advento tiesoms į Varnių Motiejaus Valančiaus gimnaziją rinkosi Žemaitijos ateitininkai, norintys nuoširdžiai pasiruošti Jėzaus gimimo šventei. Čia, gruodžio 17-osios rytmetį, prasidėjo Telšių vyskupijos ateitininkų Advento rekolekcijos „Ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti!” (Rom 1, 6), kurias vedė kunigas, vienuolis pranciškonas, rašytojas Julius Sasnauskas OFM.

Į rekolekcijas atvyko ateitininkai iš Telšių vysk. V. Borisevičiaus , Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio , Ukrinų ateitininkų kuopų. Rekolekcijos prasidėjo kuopų prisistatymais, narių susipažinimu, giesmėmis. Toliau ateitininkai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Kalėdaičio gimimas“ kurį vedė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė Regina Teresiutė SJE ir Žemaičių vyskupystės muziejaus darbuotoja Alma Būdvytienė. Juk Šventas Kalėdas pradedame švęsti Kūčių vakariene, o kalėdaitis – svarbiausias Kūčių stalo ir susitaikymo simbolis. Bet retas kuris susimąstome, kokia kalėdaičio istorija ir prasmė, koks buvo jo kelias iki Kūčių stalo. Sesė Regina su muziejininke Alma ne tik papasakojo, padėjo išsiaiškinti ir parodė kalėdaičio „gimimą“, bet leido kiekvienam rekolekcijų dalyviui pačiam išsikepti kalėdaitį specialioje tam skirtoje senovinėje formoje, kuriai jau per 60 metų. Visiems patiko ši nepaprasta pamoka, o tai ką išgirdo, sužinojo ir patyrė, galės dalintis grįžę į namus ir savo bendruomenes.

Konferencijos dalyvius brolis Julius užvertė klausimais, privertė mąstyti apie pašaukimus Šventąjame Rašte ir žmonių gyvenimuose. Svarbiausia atpažinti pagrindinį pašaukimą, kurį gavome su Krikštu, būti Jėzaus mokiniu ir skelbti Evangeliją savo gyvenimu, žodžiais ir darbais.

Po sočių pietų ateitininkai keliavo į vyskupo Motiejaus Valančiaus darželį, kur pradėjo pažintį su istoriniais-architektūriniais Varnių objektais: vyskupo M. Valančiaus rezidencija, Šv. Aleksandro ir Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia-buvusia Katedra, kuriose gausu meno kūrinių, įtrauktų į Kultūros vertybių paveldo registrus. Bene didžiausią įspūdį visiems paliko vyskupų kripta, kurioje ilsisi visi garsiosios kunigaikščių Giedraičių giminės atstovai, vadovavę senąjai Žemaičių vyskupijai, kurios 600 metų įsteigimo jubiliejų švęsime kitąmet. Tikrai buvo ko paklausyti ir į ką pažiūrėti, o kiek klausimų kilo mokiniams ir jų vadovams. Įdomu daugiau sužinoti apie Žemaičių vyskupijos centrą, čia dirbusias asmenybes ir jų nuveiktus darbus, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną.

Vėliau dalyvavome Švenčiausio Sakramento adoracijoje. Visi buvo pakviesti atlikti asmeninę išpažintį, uždegti iš naujo savo širdies žibintą, išgirsti Dievo kvietimą ir rasti tikrąjį kelią. Šv. Mišias aukojo brolis Julius Sasnauskas, visi ateitininkai kartu giedojo žinomas ir mylimas giesmes. Po šv. Mišių pasirašę Varnių Šv. Petro ir Pauliaus parapijos svečių knygoje, sušilę nuo arbatos ir šiltų apkabinimų, padėkų vieni kitiems, o ypač rekolekcijų iniciatoriui kan. Domui Gatautui ir gerosioms kuopų globėjoms sesėms Loretai ir Jurgitai, Rūtai, Jurgitai ir Lijanai, uždegę žibintus Betliejaus ugnimi, išlydėjome svečius į jų namus ir bendruomenes, kiekvienam atiduodami dalelę savo širdies ir bendros Meilės.

15591194_1260900367301359_6415281146109766423_o

15590517_10208119836527551_626230738412948327_n

Varnių vyskupo Motiejaus Valančiaus kuopos ateitininkai

 

Parašykite komentarą

Vardas
El. pašto adresas
Interneto puslapis