Dovana gimnazijai 100-ečio proga

 

 

Telšių raj. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondui už lėšas tikybos kabineto modernizavimui, interaktyvios lentos ir kompiuterio įsigijimui. Džiaugiasi visa gimnazijos bendruomenė, ypač tikybos mokytoja, kuri galės įdomiau ir patraukliau šiuolaikiniam mokiniui pateikti mokymosi medžiagą, naudoti įvairesnius metodus. Džiaugiasi ir 89 procentai gimnazijos mokinių, lankančių tikybos pamokas. Tikybos kabinete jau sumontuota interaktyvi lenta su projektoriumi ir kompiuteriu. Tai palengvina darbą, pamokų medžiagą pateikti inovatyviau, galima virtualiai pakeliauti po svarbias šventas vietas. Stebina vaizdo ir garso kokybė ir atsivėrusios naujos galimybės. Gimnazijos direktorė taip pat džiaugiasi šiuo įgyvendintu brangiu projektu, nes lėšų „naujoviškai įrangai“ mokykla neturi. Ypač dėkojame parapijos klebonui kan. Domui Gatautui už šią iniciatyvą, parašytą projektą, nuolatinį rūpestį tikybos mokymu, aprūpinimą papildoma literatūra, už išvykas ateitininkams ir abiturientams, įvairias kitas veiklas parapijos jaunimui. Tai pati nuostabiausia dovana gimnazijai Lietuvos 100-ečio proga, kuria galės naudotis visi esami ir būsimi gimnazijos mokiniai.

Brangūs Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Geradariai, Bičiuliai, Rėmėjai. Dėkojame už Jūsų gerumą, pasiaukojimą ir dosnumą, kurį dovanojate kitiems.

28641287_793373834181893_537765148_o