MAIRONIO DIENA

Spalio 19 d. mes, mūsų mokyklos mokinių būrelis, vykome į Kauno Maironio universitetinę gimnaziją, į Lietuvos maironiečių sambūrį, skirtą Jono Mačiulio-Maironio 156-osioms gimimo metinėms. Iš karto mus pasitiko šios mokyklos maironiečiai, kurie vedė ekskursiją „Pasivaikščiokime po Maironio senamiestį“. Pirmiausia aplankėme Kauno arkikatedrą baziliką. Šalia bažnyčios užėjome prie poeto kapo, kriptos. Kitoje katedros pusėje palaidotas vyskupas […]