MAIRONIO DIENA

Spalio 19 d. mes, mūsų mokyklos mokinių būrelis, vykome į Kauno Maironio universitetinę gimnaziją, į Lietuvos maironiečių sambūrį, skirtą Jono Mačiulio-Maironio 156-osioms gimimo metinėms. Iš karto mus pasitiko šios mokyklos maironiečiai, kurie vedė ekskursiją „Pasivaikščiokime po Maironio senamiestį“. Pirmiausia aplankėme Kauno arkikatedrą baziliką. Šalia bažnyčios užėjome prie poeto kapo, kriptos. Kitoje katedros pusėje palaidotas vyskupas Motiejus Valančius. Taigi mums buvo gera proga ateiti ir prie jo kapo. Po to keliavome į Maironio namus-dabartinį literatūros muziejų. Vėl visiems sugrįžus į gimnaziją, aktų salėje maironiečių himnu „Užtrauksme naują giesmę“ prasidėjo šventinis renginys- Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijos parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymas. Parodą pristatė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen, kuri labai įdomiai pasakojo, kaip Maironis, ilsėdamasis Šveicarijoje, rašė apie nuostabaus grožio „žydinčią rožėmis Alpių šalį“. Dabar Megenne ( septyni kilometrai už Liucernos)lietuvių bendruomenės rūpesčiu atidengta Maironio memorialinė lenta, kuri pritvirtinta prie St. Charles Hall vilos koplyčios sienos. Už kelių šimtų metrų –Keturių kantonų ežeras. O už ežero stūkso Rigi Kulm-didžiulis kalnų masyvas. Tad šiais vaizdais ir pasigrožėjome nuotraukose.

Kai kurie iš mūsų Maironio dienoje dalyvaujame jau ne pirmą kartą, tačiau kiekvieną sykį sužinome ir pamatome vis ką nors kita ir įdomaus. Smagu matyti, kad tiek daug maironiečių atvyksta į šį renginį iš Alytaus, Zarasų, Kauno, Raseinių krašto… Lauksime kitų susitikimų.

IMG_20181019_131422

IMG_20181019_104517

IMG_20181019_104506

Mokytoja R.Poškutė