Tradicinis adventinis rytmetys gimnazijoje, skirtas paminėti Tėvo Stanislovo jubiliejinius metus.

Kaip ir kiekvienais metais pirmąjį naujų liturginių metų pirmadienį gimnazijos bendruomenė pradėjo aktų salėje su parapijos klebonu kan.   Domu ir svečiu, broliu vienuoliu kapucinu Vincentu Tamošausku. Minėjome Tėvo Stanislovo jubiliejinius metus, prisiminėme, ko laukiame per Adventą, klausėmės liudijimo apie pašaukimo kelią, gilinomės į ypatingą Tėvo Stanislovo asmenybę, jo gyvenimą, klausėmės jo pamokymų ir giedojome […]