Žygis šaulių sąjungos 100-mečiui pažymėti

 

Kovo 15-16 dienomis Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos šaulių būrys organizavo žygį pėsčiomis Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui paminėti. Šykart žygio tikslas buvo Kelmė, kur senosiose miesto kapinėse yra palaidotas šaulių sąjungos įkūrėjas ir pirmasis šios organizacijos vadas Vladas Putvinskis – Pūtvis.

Prieš 101-ius metus sukūrus nepriklausomą Lietuvą, kilo idėja įkurti organizaciją, kuri apjungtų didelį ratą žmonių pilietiškumo, tautiškumo, kultūriniais ir fizinio lavinimo klausimais. Tačiau pagrindinė veikla buvo orientuota į paprastų piliečių ruošimą krašto gynybai, nepriklausomos Lietuvos išsaugojimui, kas anuomet, sunkiu kraštui metu, buvo ypatingai aktualu. Savo misiją Lietuvos šaulių sąjunga tęsia ir dabartiniais laikais.

Kuomet mūsų tarpe įsigalėjo įvairios išmaniosios technologijos, vis tik atsiranda žmonių, aktyvaus jaunimo, norinčio išbandyti save žygiuose pėsčiomis. Į penktus metus organizuojamą žygį šykart įsijungė Varnių 804 kuopos Motiejaus Valančiaus gimnazijos ir Janapolės būriai, o taip pat ir Telšių 805 kuopos jaunieji šauliai. Kartu su 4 suaugusiais žygiavo 22 jaunieji šauliai. O nueita šįkart buvo išties nemažai. Penktadienio vakarą prasidėjusi kelionė iš Motiejaus Valančiaus gimnazijos kiemo per Kęsų, Vašilėnų, Karklėnų gyvenvietes tęsėsi iki Kražių (Kelmės raj.), nueitas atstumas – 28 km. Ten atvykus nakvynę mums parūpino Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, įsikūręs istoriniame buvusiame Jėzuitų kolegijos pastate. Rytojaus dienos ryte kultūros centro direktorė Lina Mikalajūnaitė pravedė ekskursiją po gilia istorine praeitimi pasižyminčius Kražius. Nepraleidome progos apsilankyti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kuri iki šių dienų mena 1893 metais įvykusias Kražių skerdynes. Netrukus patraukėme link Kelmės, savojo tikslo link. Nors eismas dienos metu ir suintensyvėjo, tačiau šauliai, eidami šalikele tvarkinga vora, nekėlė pavojaus eismo saugumui. Prieš akis – 20 km.

Karts nuo karto stabtelėdami atsikvėpti, mes pasiekėme savo tikslą šeštadienį per pačius pietus. Išsirikiavę prie Vlado Putvinskio – Pūtvio kapo iš pradžių sugiedojome valstybės himną, po to padėjome žvakutes. Šaulys Justas Sačinskas iš Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės papasakojo mums apie čia amžinojo poilsio atgulusio mūsų organizacijos idėjinio vado biografiją, jo veiklos momentus. Sveikinimo kalbą tarė iš Telšių atvykęs Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Telšių 805 kuopos vadas Arūnas Juška. Pagerbimo ceremoniją užbaigėme Lietuvos šaulių sąjungos himnu „Ei, šauly“.

Einant iš kapinių link autobuso, įvyko tikras mažas stebuklas: visą mūsų žygio laiką buvęs apsiniaukęs ir lietingas dangus staiga prašviesėjo ir ėmė šviesti šilta pavasario saulutė. Visa tai truko neilgai, maždaug pusę minutės, tačiau mes tai supratome kaip ženklą, kaip dangaus padėką mums už įveiktus visus tuos ilgus kilometrus Tėvynės labui.

Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Varnių 804 kuopos vadas Saulius Jogminas

Žygis šaulių sąjungos 100-mečiui pažymėti

Kovo 15-16 dienomis Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos šaulių būrys organizavo žygį pėsčiomis Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui paminėti. Šykart žygio tikslas buvo Kelmė, kur senosiose miesto kapinėse yra palaidotas šaulių sąjungos įkūrėjas ir pirmasis šios organizacijos vadas Vladas Putvinskis – Pūtvis.

Kuomet mūsų tarpe įsigalėjo įvairios išmaniosios technologijos, vis tik atsiranda žmonių, aktyvaus jaunimo, norinčio išbandyti save žygiuose pėsčiomis. Į penktus metus organizuojamą žygį šykart įsijungė Varnių 804 kuopos Motiejaus Valančiaus gimnazijos ir Janapolės būriai, o taip pat ir Telšių 805 kuopos jaunieji šauliai. Kartu su 4 suaugusiais žygiavo 22 jaunieji šauliai. O nueita šįkart buvo išties nemažai. Penktadienio vakarą prasidėjusi kelionė iš Motiejaus Valančiaus gimnazijos kiemo per Kęsų, Vašilėnų, Karklėnų gyvenvietes tęsėsi iki Kražių (Kelmės raj.), nueitas atstumas – 28 km. Ten atvykus nakvynę mums parūpino Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, įsikūręs istoriniame buvusiame Jėzuitų kolegijos pastate. Rytojaus dienos ryte kultūros centro direktorė Lina Mikalajūnaitė pravedė ekskursiją po gilia istorine praeitimi pasižyminčius Kražius. Nepraleidome progos apsilankyti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kuri iki šių dienų mena 1893 metais įvykusias Kražių skerdynes. Netrukus patraukėme link Kelmės, savojo tikslo link. Nors eismas dienos metu ir suintensyvėjo, tačiau šauliai, eidami šalikele tvarkinga vora, nekėlė pavojaus eismo saugumui. Prieš akis – 20 km.

Karts nuo karto stabtelėdami atsikvėpti, mes pasiekėme savo tikslą šeštadienį per pačius pietus. Išsirikiavę prie Vlado Putvinskio – Pūtvio kapo iš pradžių sugiedojome valstybės himną, po to padėjome žvakutes. Šaulys Justas Sačinskas iš Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės papasakojo mums apie čia amžinojo poilsio atgulusio mūsų organizacijos idėjinio vado biografiją, jo veiklos momentus. Sveikinimo kalbą tarė iš Telšių atvykęs Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Telšių 805 kuopos vadas Arūnas Juška. Pagerbimo ceremoniją užbaigėme Lietuvos šaulių sąjungos himnu „Ei, šauly“.

Einant iš kapinių link autobuso, įvyko tikras mažas stebuklas: visą mūsų žygio laiką buvęs apsiniaukęs ir lietingas dangus staiga prašviesėjo ir ėmė šviesti šilta pavasario saulutė. Visa tai truko neilgai, maždaug pusę minutės, tačiau mes tai supratome kaip ženklą, kaip dangaus padėką mums už įveiktus visus tuos ilgus kilometrus Tėvynės labui.

IMG_20190316_092435

IMG_20190315_181930

IMG_20190316_123647

IMG_20190316_094743

Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Varnių 804 kuopos vadas Saulius Jogminas