Europos kalbų diena gimnazijoje

Rugsėjo 27 d. vyko netradicinės pamokos, per kurias ir pradinių klasių, ir vyresnieji mokiniai žaidė matematinius žaidimus, žiūrėjo filmukus Europos šalių kalbomis, dainavo angliškai, rusiškai ir prancūziškai, susipažino su Europos šalių vėliavomis ir kalbomis,su kompiuterio įrenginių pavadinimais Europos kalbomis, atliko fizikinius bandymus,skaitė tarmiškus tekstus.Gimnazistai dalyvavo viktorinoje anglų kalba apie Jungtinę Karalystę.
Brain Quiz photos.jpg7
Brain Quiz photos.jpg6
Brain Quiz photos.jpg3(1)