Šventė

Birželio 18 dieną gimnazijos kiemelyje iškilmingai įteikti 8 klasių baigimo pažymėjimai 27-iems aštuntokams. Už gerą mokymąsi ir pavyzdingą mokyklos lankymą gimnazijos direktorės padėkos įteiktos Korynai Kuzavaitei ir Julijai Kulevičiūtei. Taip pat už labai gerą mokymąsi buvo apdovanotos Aistė Panovaitė, Ema Kasparavičiūtė ir Felicija Baginskaitė.
O pagrindinio išsilavinimo pažymėjimais džiaugėsi II kl. mokiniai. Pagyrimai už labai gerą mokymąsi įteikti Klemensui Barauskui ir Gabijai Daujotytei. Pagyrimo raštai už olimpiadų, konkursų, projektų veiklas džiugino ne tik gimnazistus, bet ir jų artimuosius.
Moksleiviai, laikydami rankose 8 klasių baigimo ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus galėjo įsivertinti savo darbo rezultatus bei pasidžiaugti sėkmingai įveikta bendrojo ugdymo programa. Nuleisti mokyklos vėliavą ir tokiu būdu užbaigti 2019/2020 mokslo metus gimnazijos direktorė patikėjo Gabijai ir Klemensui.
Iki susitikimo rudenį aukštesnėse klasėse!
Klasių auklėtojai Saulius ir Irena