Pasiekimų patikrinimai/Brandos egzaminai

  1. 2020-2021 m.m. nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP)

 

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

 

  1. 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis (PUPP)

 

Patikrinimas Laikotarpis, data Pradžia
1.       Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu) 2021-01-11 iki 2021-04-09 Lietuvių k. pamokos metu
3.       Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas 2021 m. balandžio 20 d. 9 val.
4.       Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas 2021 m. balandžio 21 d. 9 val.
         5.       Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas 2021 m. balandžio 21 d. 12 val. 30 min.
6.       Matematika I srautas 2021 m. balandžio 22 d. 9 val.
       7.       Matematika II srautas 2021 m. balandžio 23 d. 9 val.
         8.       Matematika III srautas 2021 m. balandžio 23 d. 11 val. 30 min.

(Klasės vadovas informuos kokiam srautui priskirtas mokins)

2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/12/8746_PUPP_tvarkos_aprasas_2021.pdf

 

  1. 2020-2021 m. brandos egzaminai (BE)

Informaciją apie BE sekite:

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Valstybiniai brandos egzaminai
Valstybinis brandos egzaminas Kandidatai
2021-06-07 Lietuvių kalba ir literatūra 17 914882590 Telšių „Džiugo“ gimnazija
2021-06-09 Biologija 6 914882590 Telšių „Džiugo“ gimnazija
2021-06-11 Informacinės technologijos 4 914882567 Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija
2021-06-14 Užsienio kalba (anglų) 15 914882590 Telšių „Džiugo“ gimnazija
2021-06-17 Užsienio kalba (vokiečių) 2 914772438 Šiaulių universitetinė gimnazija
2021-06-18 Matematika 17 914882566 Telšių „Kranto“ progimnazija
2021-06-21
2021-06-23
Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis 15 914882590 Telšių „Džiugo“ gimnazija
2021-06-23
2021-06-23
Užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalis 2 914772438 Šiaulių universitetinė gimnazija
2021-06-25 Istorija 5 914882566 Telšių „Kranto“ progimnazija
2021-06-28 Chemija 3 914882564 Telšių Žemaitės gimnazija
2021-07-02 Fizika 5 914882567 Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija