Išvyka

Gegužės 17 d. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos 7-IV klasių mokiniai vyko į atvirų durų dieną brg. gen. M. Pečiulionio artilerijos batalioną, Pajūrio miestelyje. Šią dieną pagerbiami Lietuvos partizanai bei kiti kovotojai už Lietuvos nepriklausomybę. Renginio metu mokiniai galėjo geriau susipažinti su karjeros galimybėmis, profesijomis susijusiomis su krašto apsauga; pažinti Lietuvos kariuomenę, jos turimą ginkluotę, karinę techniką, susipažinti su šiuolaikiška kariška buitimi ir žinoma tarnybos kariuomenėje galimybėmis.

Mokinių edukacinė išvyka finansuota iš gimnazijos veiklos tobulinimo projekto „Kokybės krepšelis plius“ lėšų.

20220517_10323920220517_102527