Ugdymo karjerai edukacinės išvykos tęsiasi.

Spalio 20 dieną 7 klasės mokiniai su auklėtoja Nijole ir ugdymo karjerai konsultante Lijana vyko į Žemaičių Kalvariją, Šarnelę ir Nasrėnus. Pavyko pravesti ugdymo karjerai, lietuvių kalbos ir tikybos pamokas netradicinėse erdvėse. Mokiniai susipažino su muziejininko specialybe, domėjosi, kaip juo tapti, kokios asmenybės savybės ir gabumai reikalingi šiai profesijai. Susipažinome su mūsų gimnazijai brangaus vyskupo ir rašytojo Motiejaus Valančiaus gimtinės Nasrėnų muziejaus eksponatais, prisiminėme jo parašytas knygeles, kovą už blaivybę, knygnešystės palaikymą. Aplankėme poeto Vytauto Mačernio kapą, deklamavome vieną iš jo „Rudens sonetų“. O Žemaičių Kalvarijoje išvydome vyskupo Jurgio Tiškevičiaus 1637-1639 įkurtas Kalvarijų kalnų koplytėles, kurios padeda tikintiesiems apmąstyti Jėzaus kančią. 2019 metais Žemaičių Kalvarijos kalnai buvo įtraukti Į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą ir tapo nepaprastai brangia mūsų krikščioniškosios kultūros dalimi.

309227652_1462304834266440_7322667546498059789_n309233728_847398033089833_6922969109617746262_n312024632_784256839300291_3528614243065588247_n312165427_603141388224694_344658544886369103_n