UGDYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS

isakymas (1)

 

 

20210430_124954

20210430_125453

20210430_124935

180924936_932050600943055_4921779389495267455_n (1)pradinis ugdymas (1)

tyrimai

 

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

Apie savitestavimą

Dažniausiai abiturientų užduodami klausimai atsakymai apie skiepus nuo COVID-19

 

DĖL SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS 2020–2021 MOKSLO METAIS

2021 m. kovo 18 d. Nr. V-425

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, 56 straipsnio 12 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,

nustatau, kad pagrindinio ugdymo programos 5–10, I ir II gimnazijos klasės mokinys, 2020–2021 mokslo metais ne pilnai atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

 

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRĖ                                  JURGITA ŠIUGŽDINIENĖ

isak (1)

tesinys (1)

DĖL PRADINIO UGDYMO ATNAUJINIMO

 

Tvarkaraščiai

 

1aa

1b

2a

2a

3a

3b

 

4 klasė

Konsultacijų grafikas

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

 1.  5-8, I-III klasės iki 2021-05-07 mokosi nuotoliniu būdu.
 2. Neformalusis vaikų švietimas iki 2021-05-07 vykdomas nuotoliniu būdu.
 3. Formalujų švietimą papildantis ugdymas  iki 2021-05-07 vykdomas nuotoliniu būdu.
 4. Ikimokyklinis, priešmokyklinis vykdomas kontaktiniu būdu, 1-4, IV  klasės mišriuoju būdu.
 5. Pradinio ugdymo prailgintos dienos grupės veikla vykdoma kontaktiniu būdu.
 6. Iki 2021-05-07 d. gimnazijoje teikiama pradinio, pagrindinio ugdymo programos mokiniams mokantis nuotoliniu būdu priežiūros paslauga.
 7. Dėl mokinių priežiūros paslaugos teikimo galimybės  gimnazijoje tėvai kreipiasi į vaiko klasės vadovą.
 8. Tėvai/teisėti vaiko atstovai leisdami vaiką į gimnaziją turi vadovautis ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimais https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p
 9. _denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
 10. Nuotoliniam ugdymui naudojama Microsoft 365 platforma ir jos įrankiai.
 11. Dėl Microsoft 365, Tamo prisijungimo duomenų kreiptis į mokytoją Astą Kačinauskienę tel. 844447537.
 12. Dėl Microsoft 365 naudojamos programinės įrangos problemų kreiptis į mokytoją Kęstutį Mačernį, tel. 864739046.
 13. Dėl reikalingos kompiuterinės įrangos kreiptis į socialinę pedagogę Vilmą Jankauskaitę, tel. 844447537.
 14. Dėl klasės/grupės ugdymo formos, tvarkaraščių pasikeitimo informaciją teikia klasės vadovas per Microsoft 365 (Teams), Messenger, Tamo komunikacines platformas.
 15. Apie pastebėtus smurto, patyčių atvejus galima informuoti pasinaudojant Gimnazijos patyčių dėžute https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdySysKwKT3IiaSSKGEZ6eDTmujx_9k36X-Q018PGYAVZ9HeQ/viewform?embedded=true
 16. Dėl ugdymo proceso organizavimo, korupcijos, melagystės, asmens duomenų saugos pažeidimų atvejų galite kreiptis į direktorių  Egidijų Stonį, tel. 861218143, Gimnazijos mokinių prezidentę Gabrielę Juškevičiutę pasitelkiant TEAMS programėlę.
 17. Siekiant išvengti asmens duomenų saugos pažeidimų, mokiniui namuose rekomenduojame įrengti darbo vietą tokią, kad tretieji asmenys (tiesiogiai nesusiję su ugdymo organizavimu pamokoje asmenys) negalėtu stebėti/girdėti pamokoje dalyvaujančių kitų vaikų mokymosi, įrašinėti, fotografuoti kitų vaikų/asmenų dalyvaujančių pamokoje veiklos. Norintis stebėti bendras pamokas tėvai turi susitarti su klasės bendruomene.
 18. Dėl socialinės paramos ir pagalbos teikimo kreiptis į socialinę pedagogę Vilmą Jankauskaitę, tel. 844447537.

nuotolinis

Ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.

Kreipimasis į visus pedagogus, tėvus, mokyklų, taip pat savivaldybių švietimo administracijas

 

Įsakymas dėl nuotolinio mokymo 

 

 

TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO ESANT YPATINGOMS APLINKYBĖMS TVRKOS APRAŠAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO  NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

Vyriausybės nutarimas

Padėsim prisijungti  

VBE konsultacijų grafikas

p

Mokiniams

Rekomendacijos

Rekomendacijos mokytojams

Rekomendacijos tėvams

ĮSAKYMAS DĖL SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO