PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI/BRANDOS EGZAMINAI

2023–2024 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/