KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2022 m. rugpjūčio  31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-146  patvirtinta  komisijos sudėtis:

 1. Živilė Šiaudvytienė – pavaduotoja pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, komisijos pirmininkė;
 2. Indrė Kuprijanovienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos pirmininkės pavaduotoja.
 3. Rita Toleikienė – spec. pedagogė, komisijos sekretorė;
 4. Vilma Jankauskaitė – vyr. socialinė pedagogė;
 5. Neringa Vasiliauskienė – vyr. logopedė;
 6. Renata Jagminienė – psichologė;
 7. Elvyra Suokienė – rusų kalbos ir žmogaus saugos  mokytoja metodininkė;
 8. Ignė Petrulevičiūtė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 9. Rasa Baginskienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

UGDYMO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

2021 m. gruodžio 1 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-204 sudaryta darbo grupė:

 1. Živilė Šiaudvytienė – pavaduotoja pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, darbo grupės vadovė;
 2. Giedrė Bajorūnienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė;
 3. Reda Vaitkienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;
 4. Ilona Bartašienė – rusų kalbos vyr. mokytoja;
 5. Sonata Trunovienė – anglų kalbos vyr. mokytoja;
 6. Irma Kolyčienė- tėvų atstovė;
 7. E. Ž. – III g klasės mokinė.

STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

2021 m. gruodžio 1 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-205 sudaryta darbo grupė 2022–2024 metų strateginio plano projektui parengti:

 1. Egidijus Stonys – gimnazijos direktorius, darbo grupės vadovas
 2. Sauliu Jogminas – pavaduotojas ūkio reikalams;
 3. Živilė Šiaudvytienė – pavaduotoja pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui;
 4. Giedrė Bajorūnienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė;
 5. Remigijus Tamaševičius – fizikos vyr. mokytojas;
 6. Teresė Bagdonienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;
 7. Roma Vaišienė – matematikos vyr. mokytoja;
 8. Rasa Baginskienė – lietuvių kalbos vyr. mokytoja;
 9. E.S. – III g. klasės mokinys;
 10. Irena Kačinauskaitė – klasės auklėtojų metodinės grupės vadovė;
 11. Renata Jagminienė – psichologė;
 12. Reda Vaitkevičė – tėvų atstovė.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 2022 m. rugsėjo 19 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-158a sudaryta darbo grupė. Koordinatorė – Živilė Šiaudvytienė  , direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nariai:
 1. Indrė Kuprijanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2. Irma Kolyčienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;
 3. Renata Jagminienė, psichologė.
 • Bendrojo ugdymo nariai:
 1. Loreta Gedminienė, matematikos vyr. mokytoja;
 2. Lijana Hirzel, tikybos mokytoja metodininkė;
 3. Ilona Bartašienė, rusų kalbos vyr. mokytoja;
 4. Roma Vaišienė, matematikos vyr. mokytoja.