MOKINIŲ PRIĖMIMAS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Informuojame, kad prašymai mokinių, kurie nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. planuoja mokytis  Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus  gimnazijoje, priimami nuo balandžio 1 d. 

Prašymą (pasirašytą) galite siųsti el. paštu motvalgimnazija@gmail.com  arba užpildyti atvykę į gimnazijos raštinę  darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.

Reikalingi dokumentai:

  1. prašymas (pildomas gimnazijos raštinėje arba siunčiamas e-paštu, pasirašytas ir skenuotas);
  2. vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė arba pasas);
  3. gyvenamąją vietą patvirtinantis dokumentas (einamųjų arba praėjusiųjų metų);
  4. sveikatos pažymėjimas (Forma Nr.027-1/A), kuris pristatomas iki rugsėjo 15 dienos;
  5. mokytis į 5 klasę  – pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas.
  6. mokytis į III gimnazijos klasę – pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas ir individualus ugdymo planas, jei mokėsi kitoje mokykloje;
  7. mokymosi pasiekimų pažymėjimas ir (ar) pažyma apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

Telefonas pasiteirauti:  8 444 47537

Dėl Priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e13948c04a7c11ebb394e1efb98d3e67?jfwid=bkaxlxyv