STRUKTŪRA

VALDYMO SCHEMA

 

PRANEŠIMAS APIE  TELŠIŲ R. VARNIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ IR VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

 

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI tELŠIŲ R. varnių lopšelį-darželį „Raudonkepuraitė“, prijungiant jį prie Telšių r. varnių motiejaus valančiaus gimnazijos

 

TELŠIŲ R. VARNIŲ LOPŠELIO DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ IR TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS