Gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai tobulinosi kvalifikaciją STEM metodų taikyme, atnaujino žinias šiuolaikinių mokymo metodų taikymo kontekste.    

Gimnazijos geografijos mokytoja tobulinosi Klaipėdoje vykusiuose mokymuose „Aplinkos tyrimų metodologija geo ugd kontekste”

Gimnazijos matematikos mokytojai tobulinosi Seminare „Matematikos bendroji programa 2023 – iššūkis ar galimybė?” su lektore Aiste Vencloviene, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja eksperte, Matematikos bendrosios ugdymo programos projekto rengėja, aptarė matematikos bendrosios programos aspektus, analizavo kompetencijų ugdymo galimybes, gilinosi į matematinio ugdymo kokybės veiksnius, mokymos(i) proceso planavimo aspektus, ypatumus pereinamuoju laikotarpiu.   

Nuoširdūs ir šilti direktoriaus pašnekesiai su priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių mokiniais. Kalbėta apie šv. Velykas, jų prasmę.

Balandžio 4 dieną 3-4 ir 6 klasių mokiniai vyko į ugdymo karjerai edukacinę išvyką į Kelmės mažąjį teatrą. Ten mus šiltai pasitiko pats teatro direktorius ir režisierius Algimantas Armonas. Pažiūrėję nepaprastai nuotaikingą spektaklį „Prunelijaus sapnas” mokiniai turėjo galimybę dalyvauti susitikime su teatro aktoriais, režisieriumi. Pokalbio metu, užduodami nesibaigiančius klausimus aktoriams ir režisieriui, mokiniai sužinojo apie […]

Tęsiasi ugdymo karjerai susitikimai su įvairių profesijų atstovais. Kovo 27 dieną II-III klasių gimnazistai susitiko su BĮ Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centro socialine darbuotoja, buvusia gimnazijos mokine, Viktorija Gedminaite. Ji mokiniams pristatė socialinių mokslų ir darbo įgyvendinimo galimybes, veiklas, paauglių delinkventinio elgesio problemas ir sprendimus bendrojo ugdymo mokyklose. Dėkojame Jai ir dalyvavusiems mokiniams.