BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 metų IV ketvirtį

 

Bruto VDU metinė ataskaita 

 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. rugsėjo 30 d.

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 metų III ketvirt

 

Bruto VDU ataskaita Varnių gimn III ketv.

 

Bruto VDU ataskaita Varnių gimn II ketv.

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 metų II ketvirtį

 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. birželio 30 d.

 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. gegužės 14 d.

 

 Ataskaitų rinkiniai

2O21 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2O20 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Gimnazijos ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimui  2020 m. biudžeto įgyvendinimas (Savivaldybės biudžeto lėšos (151)) 

 

Gimnazijos ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimui  2020 m. biudžeto įgyvendinimas (Specialioji dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (141))

 

2O20 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. birželio 30 d.

1 priedas 

2 priedas 

3 priedas 

4 priedas 

5 priedas 

6 priedas 

7 priedas 

2OI9 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 2OI9 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

2OI9 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2OI9 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Mokymo lėšų suvestinė pagal „Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą“2018-2019 m.m.

 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. rugsėjo 30 d.

2OI8 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2OI8 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2OI8 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2OI7 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 m. birželio 30 d.

2OI7 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2OI7 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 METŲ I  KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETO VYKDYMO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETO VYKDYMO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

FINANSINIU ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 m.

2015 METŲ IV  KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 METŲ III  KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 METŲ II  KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETO VYKDYMO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS