VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

DIREKTORĖS IRENOS PELECKIENĖS  METŲ VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORĖS IRENOS PELECKIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORĖS IRENOS PELECKIENĖS  2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-03-29 įsakymas Nr. V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika
3. Priedas Nr. 1. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (Nauji rodikliai)
4. Priedas Nr. 2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema
5. Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos