VEIKLOS SRITYS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85. Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20. Kitos veiklos rūšys:

  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59.
  • kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • sporto klubų veikla, kodas 93.12;
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  • bibliotekos veikla, kodas 91.01.