Gimnazijos II G klasės mokiniai išbandė SPOTISELF platformą, sukurtą Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Taikomosios psichologijos laboratorijos psichologų. ,,Spotiself“ – tai ilgalaikė programa, padedanti pažinti ir realizuoti save, atrasti veiklas, kurios geriausiai atitinka asmens vertybes, polinkius, gebėjimus ir sukuria galimybes kryptingai ugdyti kompetencijas bei planuoti savo karjerą. Programos metu atliekamas žaidimizuotas asmenybės ir karjeros testas ir […]

Laikotarpyje nuo 2022-05-01 iki 2022-12-31 1-4 klasėms skirtos lietuvių k. ir matematikos konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Konsultacijas pagal poreikį lanko beveik visi mokiniai. Konsultacijų tikslas – gerinti mokyklos pažangumą ir mokinių mokymosi rezultatus. Mokiniai džiaugiasi, kad galėdami papildomai mokytis lietuvių k. ir matematikos, geriau supranta šiuos dalykus. Tėvai noriai leidžia vaikus į […]

Gimnazijos ugdymo karjerai veiklos apima ne tik edukacines išvykas ir susitikimus, Karjeros dienas gimnazijoje, apie kuriuos rašome ir dalijamės dažniausiai. Tai ir informacijos sklaida tam skirtame stende ir gimnazijos tinklalapiuose, mokinių individualios ir grupinės konsultacijos, parengti individualūs mokinių karjeros planai, bibliotekoje veikiantis ugdymo karjerai informacinis centras, parengtos edukacinių išvykų programos mokinių karjeros ugdymui.  

Sausio 19 dienos rytą jungtinė II-IV klasių gimnazistų komanda su soc. pedagoge Vilma ir ugdymo karjerai konsultante Lijana išvyko į Aukštųjų mokyklų mugę Kauno Žalgirio arenoje. Akimirkai visi neteko žado nuo mokinių, aukštųjų mokyklų atstovų ir jų stendų gausos bei įvairovės. Amfiteatre mūsų laukė vyriausieji stojimo komisijų nariai, aukštųjų mokyklų atstovai ir esamieji studentai, dar visai […]

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos septintokai Telšių STEAM centre konstravo robotuką, programavo jį turimiems veiksmams su teigiamais ir neigiamais skaičiais atlikti. Vėliau su robotuku praktiškai įsivertino turimas žinias. Tai buvo nauja patirtis mokantis matematikos.

Karjeros diena

Sausio 10 d. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje vyko Karjeros ugdymo diena, kurią organizavo ugdymo karjerai konsultante Lijana Hirzel ir Telšių švietimo centro karjeros specialistė Eglė Karpavičienė. Diena buvo aktyvi, pilna atradimų ir netikėtumų. Pradinių klasių mokiniai aplankė Telšių raj. Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Varnių ugniagesių komandą, Varnių kultūros centrą, Varnių seniūniją, Varnių pirminės sveikatos priežiūros centrą […]