Gegužės 24 dieną 1a, 1b ir 2 klasės mokiniai vyko į ugdymo karjerai edukacinę išvyką prie jūros. Susipažino su gido ir mokslininko chemiko profesijomis, klausėsi pasakojimo, stebėjo įvairius bandymus. Išvyka buvo pilna saulės, šilumos, jūros ošimo, edukacinių užsiėmimų ir džiugesio Dino pramogų parke. Išvyka finansuojama iš Kokybės krepšelio lėšų. „SCIENCE LIKE MAGIC BUT REAL“ – Mokslas, […]

Gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai tobulinosi kvalifikaciją STEM metodų taikyme, atnaujino žinias šiuolaikinių mokymo metodų taikymo kontekste.    

Gimnazijos geografijos mokytoja tobulinosi Klaipėdoje vykusiuose mokymuose „Aplinkos tyrimų metodologija geo ugd kontekste“

Gimnazijos matematikos mokytojai tobulinosi Seminare „Matematikos bendroji programa 2023 – iššūkis ar galimybė?“ su lektore Aiste Vencloviene, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja eksperte, Matematikos bendrosios ugdymo programos projekto rengėja, aptarė matematikos bendrosios programos aspektus, analizavo kompetencijų ugdymo galimybes, gilinosi į matematinio ugdymo kokybės veiksnius, mokymos(i) proceso planavimo aspektus, ypatumus pereinamuoju laikotarpiu.   

Nuoširdūs ir šilti direktoriaus pašnekesiai su priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių mokiniais. Kalbėta apie šv. Velykas, jų prasmę.