INFORMACIJA TĖVAMS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Informuojame, kad prašymai mokinių, kurie nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. planuoja mokytis  Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus  gimnazijoje, priimami nuo balandžio 1 d. 

Prašymą (pasirašytą) galite siųsti el. paštu motvalgimnazija@gmail.com  arba užpildyti atvykę į gimnazijos raštinę  darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.

Reikalingi dokumentai:

  1. prašymas (pildomas gimnazijos raštinėje arba siunčiamas e-paštu, pasirašytas ir skenuotas);
  2. vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė arba pasas);
  3. gyvenamąją vietą patvirtinantis dokumentas (einamųjų arba praėjusiųjų metų);
  4. sveikatos pažymėjimas (Forma Nr.027-1/A), kuris pristatomas iki rugsėjo 15 dienos;
  5. mokytis į 5 klasę  – pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas.
  6. mokytis į III gimnazijos klasę – pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas ir individualus ugdymo planas, jei mokėsi kitoje mokykloje;
  7. mokymosi pasiekimų pažymėjimas ir (ar) pažyma apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

Telefonas pasiteirauti:  8 444 47537

Dėl Priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e13948c04a7c11ebb394e1efb98d3e67?jfwid=bkaxlxyv

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2022 m.

NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS GIMNAZIJOJE

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas
1. 4 klasių skaitymas
1.1. I srautas 2022 m. balandžio 1 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

1.3. III srautas 2022 m. balandžio 4 d. 9 val.
2. 4 klasių matematika
2.1. I srautas 2022 m. balandžio 5 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

2.3. III srautas 2022 m. balandžio 6 d. 9 val.
3. 4 klasių pasaulio pažinimas
3.1. I srautas 2022 m. balandžio 7 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

3.3. III srautas 2022 m. balandžio 8 d. 9 val.
4. 6 klasių skaitymas
4.1. I srautas 2022 m. balandžio 11 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

4.3. III srautas 2022 m. balandžio 12 d. 9 val.
5. 6 klasių matematika
5.1. I srautas 2022 m. balandžio 13 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

5.3. III srautas 2022 m. balandžio 14 d. 9 val.
6. 8 klasių skaitymas
6.1. I srautas 2022 m. balandžio 25 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

6.3. III srautas 2022 m. balandžio 26 d. 9 val.
7. 8 klasių matematika
7.1. I srautas 2022 m. balandžio 27 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

7.3. III srautas 2022 m. balandžio 28 d. 9 val.
8. 8 klasių socialiniai mokslai
8.1. I srautas 2022 m. balandžio 29 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

8.3. III srautas 2022 m. gegužės 2 d. 9 val.
9. 8 klasių gamtos mokslai
9.1. I srautas 2022 m. gegužės 3 d. 9 val.* Elektroninis

Informacinių technologijų kabinetas – 304

9.3. III srautas 2022 m. gegužės 4 d. 9 val.

______________________________________________________________

 

Žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, iš artimųjų ir kitų suaugusiųjų girdėdami daug skirtingos informacijos apie karinius veiksmus Ukrainoje, vaikai ir paaugliai gali jausti didelį nerimą, jiems gali kilti įvairių klausimų. Kaip tėvams kalbėtis su vaikais apie situaciją Ukrainoje, rekomenduoja Paramos vaikams centro psichologai.

Informacija – prisegtuke ir čia: http://www.pvc.lt/lt/naujienos/728-kaip-su-vaikais-ir-paaugliais-kalbetis-apie-kara-ukrainoje

 

„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia

Visiems tėvams kartais reikia pasitarti dėl vaikų ir paauglių elgesio, savijautos ar tarpusavio santykių. Vaikai ir paaugliai dažnai ką nors iškrečia, ne visuomet pavyksta su jais susikalbėti ar suprasti elgesio priežastis. Neretai suaugusieji nežino, kaip reaguoti ar nusiraminti, jaučiasi blogais tėvais.

„Visos šeimos susiduria su sunkumais. Niekam nepavyksta išvengti įtemptų situacijų ir stiprių emocijų ar abejonių dėl savo kaip tėvų elgesio. Tikrai visiems kyla klausimų, kaip geriau pasielgti ir reaguoti. Labai svarbu nelikti vieniems ir pasikalbėti su patikimu artimuoju ar pasitarti su psichologu”, – sako Paramos vaikams centre veikiančios „Tėvų linijos“ vadovė, psichologė Jūratė Baltuškienė.

Ypatingai tai aktualu, neslūgstant COVID-19 sukeltai pandemijai, kuri turi stiprią neigiamą įtaką šeimų, auginančių vaikus, emocinei savijautai. Profesionalūs „Tėvų linijos“ psichologai yra pasirengę tėvams, įtėviams, globėjams padėti įveikti įvairius psichologinius sunkumus, kurie kyla šeimose dėl karantino apribojimų, nerimo dėl sveikatos ar finansinių įsipareigojimų.

„Kai neaišku, ką daryti, tiek kasdienėje situacijoje, tiek susidūrus su rimtais sunkumais, svarbu žinoti, kad profesionalūs psichologai ir jų pagalba yra pasiekiama visiems Lietuvos tėvams. Mat „Tėvų linijos“ psichologai pataria ir konsultuoja nemokamai telefonu. Išsisaugokite kontaktuose „Tėvų linijos“ numerį 8 800 900 12 ir skambinkite pasitarti tiek kartų, kiek reikia”, – rekomenduoja J.Baltuškienė.

Nei skambučių skaičius, nei jų trukmė „Tėvų linijoje“ neribojama, o pokalbiai – anoniminiai. Pasikalbėti su psichologu galima dar tą pačią dieną pirmadieniais–penktadieniais 9–13 val. ir 17–21 val.

Nemokamai pasitarti galima visais klausimais, susijusiais su vaikų ir šeimos psichologiniais sunkumais, rūpesčiais, tarpusavio santykiais, savijauta ir pan. Tuomet, kai tėvams ar vaikams sukyla stiprios emocijos ir sunku susivaldyti arba reikia palaikymo, norisi išsikalbėti, pasidalinti rūpesčiais. Taip pat jeigu kyla klausimų, kaip derėtų pasielgti konkrečioje situacijoje.

„Tėvų linija“ – Paramos vaikams centro įgyvendinamas projektas, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

– – –

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, Pozityvi tėvystė“, „Tėvų linija“.

__________________________________________________________________________________

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ (IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS, PRADINIS, PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS)

 

NAUJOS PROFESIJOS

PRIIMAMI VAIKŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS PIRMOJE KLASĖJE, DOKUMENTAI

PRAŠYMAS Dėl psichologinės pagalbos gavimo

PATARIMAI TĖVAMS DĖL LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO

PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO MOKINIAMS, SERGANTIEMS LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.:CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), TVARKOS APRAŠAS