GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

Gimnazijos direktorius Egidijus Stonys                                                         

179056232_288434162830287_141278508709149625_n

Tel. +370 444 47537

Pagrindinės direktoriaus funkcijos:

 • gimnazijos strateginio plano, veiklos programų rengimas ir iniciavimas;
 • gimnazijos veiklos ugdymo rezultatų stebėjimas, analizavimas ir vertinimas;
 • gimnazijos kvalifikacijos tobulinimo bei atestacijos sąlygų sudarymas;
 • bendradarbiavimas su moksleivių tėvais;
 • ryšių su socialiniais partneriais, gimnazijos rėmėjais ir bendruomene plėtra;
 • pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimas ir informacijos ir duomenų pateikimas NŠA;
 • materialinių ir fizinių išteklių rūpyba ir priežiūra;
 • darbų ir žmogaus saugos priežiūra;
 • tarptautinių gimnazijos ryšių koordinavimas;
 • darbuotojų ir moksleivių saugumo užtikrinimas;
 • gamtos mokslų dalykų  mokytojų darbo kuravimas ir priežiūra.

Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Živilė Š. 

Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Giedrė B. 

Gimnazijos pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams Saulius J.

Tel.: 8-444-47537