ADMINISTRACIJOS IR DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Direktorius

Gimnazijai vadovauja direktorius Egidijus Stonys     

                                                    179056232_288434162830287_141278508709149625_n

Tel. +370 444 47537

El. p.: mvgimnazija@gmail.com

pagrindinės direktoriaus funkcijos:

 • gimnazijos strateginio plano, veiklos programų rengimas ir iniciavimas;
 • gimnazijos veiklos ugdymo rezultatų stebėjimas, analizavimas ir vertinimas;
 • gimnazijos kvalifikacijos tobulinimo bei atestacijos sąlygų sudarymas;
 • bendradarbiavimas su moksleivių tėvais;
 • ryšių su socialiniais partneriais, gimnazijos rėmėjais ir bendruomene plėtra;
 • pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimas ir informacijos ir duomenų pateikimas NŠA;
 • materialinių ir fizinių išteklių rūpyba ir priežiūra;
 • darbų ir žmogaus saugos priežiūra;
 • tarptautinių gimnazijos ryšių koordinavimas;
 • darbuotojų ir moksleivių saugumo užtikrinimas;
 • gamtos mokslų dalykų  mokytojų darbo kuravimas ir priežiūra.

Gyvenimo aprašymas

 

 

Aleksas Čėsna

Pavaduotojas ūkiui

Tel.: 8-444-47537

El. paštas: aleksassna@gmail.com

Pavaduotoja ugdymui

Giedrė Bajorūnienė

tel. 87-444-47797

Sekretorė

Bronė Latožienė

tel.8-444-47537

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Indrė Šimulytė

Mokytojų el. pašto adresai:

Eil. Nr. Vardas, pavardė El. paštas
1. Angelė Momkienė anmomki3593@emokykla.lt
2. Aleknienė Edita edalekn1602@emokykla.lt
3. Bagdonienė Teresė TeBagdo1673@emokykla.lt
4. Bagdonienė Dalia dabagdo0334@emokykla.lt
5. Baginskienė Rasa rabagin9040@emokykla.lt
6. Bajorūnienė Giedrė gibajor6797@emokykla.lt
7. Balčiuvienė Jolanta jobalci1050@emokykla.lt
8. Bartašienė Ilona ilbarta0108@emokykla.lt
9. Gedmantienė Vaida vagedma3316@emokykla.lt
10. Gedvilienė Ina ingedvi6239@emokykla.lt
11. Jankauskaitė Vilma vijanka4434@emokykla.lt
12. Jogminas Saulius sajogmi5430@emokykla.lt
13. Jokubauskienė Kazimiera kajokub8192@emokykla.lt
14. Junkurienė Virginija vijunku9211@emokykla.lt
15. Kačinauskienė Asta askacin2065@emokykla.lt
16. Kalnikaitė Renata rekalni5068@emokykla.lt
17. Kolyčienė Irma irkolyc7717@emokykla.lt
18. Mačernis Kęstutis kemacer1040@emokykla.lt
19. Matuzienė Daiva damatuz1000@emokykla.lt
20. Minelga Arūnas ArMinel7277@emokykla.lt
21. Angelė Momkienė anmomki3593@emokykla.lt
22. Norvaišienė Lijana linorva7311@emokykla.lt
23. Poškutė Romualda roposku1760@emokykla.lt
24. Raudonaitis Arūnas arraudo7392@emokykla.lt
25. Rupeikaitė Monika morupei7758@emokykla.lt
26. Rupulienė Zita zirupul9953@emokykla.lt
27. Stonys Egidijus egstony2866@emokykla.lt
28. Suokienė Elvyra elsuoki4199@emokykla.lt
29. Šimulytė Indrė insimul6329@emokykla.lt
30. Tamaševičius Remigijus retamas5836@emokykla.lt
31. Toleikienė Rita ritolei9276@emokykla.lt
32. Trunovienė Sonata sotruno0468@emokykla.lt
33. Vaišienė Roma rovaisi5825@emokykla.lt
34. Vaišnorienė Nijolė nivaisn3842@emokykla.lt
35. Vaitiekienė Reda revaiti0308@emokykla.lt
36. Vasiliauskienė Neringa nevasil3196@emokykla.lt
37. Vasiliauskienė Audronė auvasil0875@emokykla.lt