ADMINISTRACIJOS IR DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

 

Laikinai einantis direktoriaus funkcijas
Egidijus Stonys

Tel: 8-444-47797

El. paštas: mvgimnazija@gmail.com

Biografija

Pavaduotojai:

Egidijus Stonys Pavaduotojas ugdymui

Tel: 8-444-47797

El. paštas: mvgimnazija@gmail.com

Aleksas Čėsna

Pavaduotojas ūkiui ir bendriems klausimams

Tel.: 8-444-47537

El. paštas: aleksassna@gmail.com

Neformaliojo ugdymo pavaduotojas ikimokykliniam, priešmokykliniam ugdymui ir neformaliojo ugdymo organizatorius.

Giedrė Bajorūnienė

tel. 87-444-47797

Sekretorė

Bronė Latožienė

tel.8-444-47537

Visuomenės sveikatos specialistė Indrė Šimulytė

Mokytojų el. pašto adresai:

 

 1. Kačinauskienė Asta, technologijų ir dailės mokytoja – astadoma@gmail.com
 1. Aleknienė Edita, pradinių klasių ir istorijos mokytoja – eizuta@gmail.com
 1. Baginskienė Rasa, lietuvių kalbos ir anglų kalbos mokytoja – rbaginskiene@gmail.com
 1. Bajorūnienė Giedrė, biologijos mokytoja – giedrebajor@gmail.com
 1. Balčiuvienė Jolanta, anglų kalbos mokytoja – balciuvienejolanta@gmail.com
 1. Jankauskaitė Vilma, socialinė pedagogė – socvilma@gmail.com
 1. Jogminas Saulius, kūno kultūros mokytojas – sauliusjogminas@gmail.com
 1. Junkurienė Virginija, pradinių klasių mokytoja – virga43@gmail.com
 1. Kačinauskaitė Irena, geografijos mokytoja – airenak@gmail.com
 1. Gedmantienė Vaida, pradinių klasių mokytoja – vaidkasm@gmail.com
 1. Latoža Aleksandras, technologijų ir dailės mokytojas – alexsandr.latoa@gmail.com
 1. Momkienė Angelė, muzikos mokytoja – angelaite64@gmail.com
 1. Mušauskienė Agnė, matematikos mokytoja – agneimus@gmail.com
 1. Norvaišienė Lijana, tikybos mokytoja – lijaniux@gmail.com
 1. Poškutė Romualda, lietuvių kalbos ir vokiečių kalbos mokytoja – rposkute66@gmail.com
 1. Rupulienė Zita, matematikos mokytoja – zita.rupuliene@gmail.com
 1. Suokienė Elvyra, rusų kalbos mokytoja – elvyra55@mail.ru
 1. Trunovienė Sonata, anglų kalbos mokytoja – sonatatr22@gmail.com
 1. Vaišnorienė Nijolė, lietuvių kalbos mokytoja – n.vaisnoriene@gmail.com
 1. Vansavičienė Irena, istorijos mokytoja – vansaviciene@gmail.com
 1. Vasiliauskienė Audronė, lietuvių kalbos mokytoja – audra.vasiliauskiene@gmail.com
 1. Vasiliauskienė Neringa, logopedė – neringavasiliauskiene@gmail.com
 1. Mačernis Kęstutis, IT mokytojas – kestis13@gmail.com
 1. Vaišienė Roma, matematikos mokytoja – vaise11118@gmail.com
 1. Bronė Šimkienė, biologijos ir chemijos mokytoja –
 1. Daiva Matuzienė, chemijos mokytoja – matuziene@gmail.com;
 1. Remigijus Tamaševičius, fizikos mokytoja – remigijustamasevicius@gmail.com;
 1. Irena Peleckienė, direktorė – irenapel@yahoo.com
 1. Rita Toleikienė, spec. pedagogė – ritatoleikiene@gmail.com