Biblioteka

Biblioteka – knygų ir susitikimų vieta

Varnių gimnazijoje biblioteka buvo įkurta prieš keletą dešimtmečių. Visada tai buvo iliustracija - knygos
ypatinga vieta, jungusi jaunus protus ir knygas, buvusi ne vieno kūrybinio sumanymo
gimimo vieta. Pastaraisiais metais gimnazijos biblioteka išgyvena naujų pokyčių ir
virsmų laiką.
2021 m. Varnių M. Valančiaus gimnazijoje startavo Telšių rajono savivaldybės ir
Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001
„Kokybės krepšelis plius“, kurio dėka vyks daug naujų veiklų, o taip pat atsinaujins ir
biblioteka. Per 2021-2023 m. planuojama atnaujinti bibliotekos erdvę, įsigyti naujus
baldus, kompiuterinę įrangą. Šio projekto dėka praturtinsime bibliotekos fondus,
papildydami juos gamtos mokslų krypties leidiniais. Stengiamės, kad naujovės
neaplenktų, tad nuspręsta įsigyti elektronines skaitykles bei audio knygas.
O šių 2022-ųjų metų pradžia buvo dosni dovanomis: kaip ir kasmet labdaros ir
paramos fondas „Švieskime vaikus“ dovanojo naujus savo leidinius tai: Aido Jurašio
„Žąsino Gagio kelionės“, Ilonos Ežerinytės „Gė“, Jolitos Zykutės „Spyglys“, Jurgitos
Peledaitės „Kemsyno paslaptys“, Lapės Do „Pasaka apie užburtą žiedą“, Pauliaus
Norvilos „Apie vieną tokį lokį“ ir „Viena galva mažiau“, Pauliaus Varnelės „Trumpa
pasakėlė apie Karaliuką Brb“, Rebekos Unos „Šiukšlių Dievas“ ir Vilmos Zareckaitės
„Zebro gimtadienis“.
Taip pat dalyvaujame Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos surengtoje
akcijoje „Metų knygos rinkimai“ ir jau gavome dovanų Rasos Grybaitės , Linos Itaki
„Grybo auksas“, Neringos Vaitkutės „Klampynių kronikos 3: Pamiršti Dievai“,
Kotrynos Zylės „Siela sumuštinių dėžutėje“.
Gavome dovanų iš pavienių asmenų, kadais besimokiusių Varnių vidurinėje
mokykloje. Tad kviečiame pavartyti kelionių po Himalajus albumus, paskaityti
naujausių poezijos knygų ir …pasiaiškinti žemaitiškų žodžių reikšmes.
Bibliotekos fonde ne tik grožinė literatūra, bet ir gausus informacinių leidinių
rinkinys. Kasmet papildome ir vadovėlių lentynas. Šiais metais 9 ir 10 klasių
moksleiviai bando naujus lietuvių kalbos vadovėlius, kai kurios klasės į rankas paėmė
ir dažais kvepiančius anglų kalbos, geografijos vadovėlius.
Būrelis vaikų bibliotekoje mielai ruošia pamokas, po pamokų šurmulio čia tylu, o jei
reikia papildomos informacijos – ji visada šalia, kitiems – laukti autobuso taip pat
smagiau bibliotekoje.

Pasiruošimas olimpiadoms, teminėms lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms,
testams – visiems šiems iššūkiams pasiruošti papildomos informacijos dažnas
moksleivis ieško bibliotekoje.
Siekiant įgyvendinti „Kokybės krepšelis plius“ numatytus tikslus, pagerinti mokinių
pažangumą ir pagilinti jų gamtamokslines žinias, nuo spalio 1 d. mokyklos biblioteka
pradėjo gauti 5 periodinius leidinius: „Iliustruotas Mokslas“, „Iliustruotoji istorija“,
„Lututė“, „Miškai“ ir „Planetos paslaptys“. Šiuos žurnalus gaus kiekviena pradinukų
klasė, o vyresniųjų klasių mokinius kviečiame apsilankyti bibliotekoje.
Bibliotekininkė Jurgita Gustytė-Ivinskienė