PROJEKTINĖ VEIKLA

 MŪSŲ GIMNAZIJA ATRINKTA PRISIDĖTI VYKDANT LIETUVOS JAUNIMO PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKIMO GRANDINĖS VERTINIMO PROJEKTĄ.

5 pedagogai su tyrimo organizatoriais pasidalins patirtimi ir pasidalintos patirties pagrindu bus inicijuojami PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKIMO LIETUVOJE pokyčiai. Tai svarbus projektas ir rimtas pasitikėjimas mūsų gimnazija. Projekto tyrimo tikslas – išnagrinėti viešojo sektoriaus darbo specifiką bei psichikos sveikatos paslaugų jaunimui prieinamumą ir veiksmingumą bei pasiūlyti suinteresuotoms Lietuvos Respublikos ministerijoms ir savivaldos institucijoms naujų psichikos sveikatos paslaugų modelių ir sprendimų.

 Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

 Bendradarbiavimas su Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Rušcico gimnazija

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija ir Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo respublikiniame kultūros projekte „Gyvename kartu šalyje, kurios vardas yra Lietuva“. Projektą rėmė Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos respublikos vyriausybės. Projekto veiklos trukmė nuo 2016 m. gruodžio mėn. iki 2017 m. gruodžio mėn. Įgyvendinant projektą buvo siekiama susipažinti su Žemaitijos ir Vilnijos krašto istorija, kultūra ir tradicijomis, mokytis vykdyti bendras veiklas su kitų tautybių bendruomenėmis.

Projektas vyko keliais etapais. 2016 m. gruodžio 16 d. vyko vaizdo konferencija, kurioje buvo aptariamos numatomos projekto veiklos. Abiejų  mokyklų gimnazistai pristatė savo  mokymo įstaigas, mokinių savivaldas bei bendruomenių veiklą.

2017 m. balandžio 13-14 d. mūsų gimnazijos direktorė, mokytojai ir  moksleiviai vyko į Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnaziją. Mokiniai susipažino ne vien su Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija, bet ir su Vilnijos kraštu. Aplankė Trakus, Vilniaus senamiestį ir kitas lankytinas vietas.

2017 m. birželio 6 d. mūsų gimnaziją aplankė Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos bendruomenė. Susitikimo metu svečius supažindinome su mūsų gimnazija, gimnazijos muziejumi. Aktų salėje vyko projektinės veiklos pristatymas, konferencija „Du Lietuvos kraštai: Žemaitija ir Vilnija. Kas mus vienija?“. Po konferencijos svečiai lankėsi Varnių RP direkcijos ekspozicijoje ir keliavo po Varnių apylinkes. Vakare visi susirinkome prie Lūskto ežero, kur vyko protmūšis „Ką aš žinau apie Žemaitijos ir Vilnijos krašto kultūrą, istoriją ir tradicijas?“.  Po protmūšio mūsų gimnazijos mokiniai visus mokė tradicinių liaudies šokių, o Rudaminos moksleiviai atliko keletą skambių dainų.

Tikimės, kad užsimezgusi dviejų gimnazijų draugystė tęsis vykdant kitus projektus ar dalijantis patirtimi.

2017_Varniai_71

2017_Varniai_54

2017_Varniai_67

  • Lietuvos kino centro projektas „Kino klubas”
  • LMNSC projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“
  • LMNSC projektas „Neformaliojo mokinių švietimo projektų finansavimo konkursas”
  • Skaitmeninių mokymų programa „Samsung mokykla ateičiai”
  •  Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos projektas „Aš verslus”.