APRAŠAI

 

LAIKINŲJŲ / MOBILIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ, KLASIŲSUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPESTVARKOS APRAŠAS

LANKOMUMO APRAŠAS

MAITINIMO TVARKOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS

DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE IR VAIKŲ VASAROS STOVYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

MOKINIŲ PAŽANGOS IR MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS