APRAŠAI

2021-05 maitinimo aiškinamasis raštas 

 

2021-05-27 T1-233 Telšių Tarybos sprendimo pakeitimas nuo 2021-07-01

 

Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai XIV-130 nuo 2021-07-01 

 

LAIKINŲJŲ / MOBILIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ, KLASIŲSUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPESTVARKOS APRAŠAS

LANKOMUMO APRAŠAS

MAITINIMO TVARKOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS

DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE IR VAIKŲ VASAROS STOVYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

MOKINIŲ PAŽANGOS IR MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS