„Jei šitie tylės – akmenys šauks!”

Ateitininkų Gavėnios Rekolekcijos „Jei šitie tylės – akmenys šauks!” Įvyko! Su nuostabiais dalyviais iš Palangos, Skuodo, Aleksandrijos, Kaltinėnų, Varnių ir Telšių. Ačiū rekolekcijų organizatoriams ir šeimininkams Telšių ateitininkams ir jų globėjoms Loretai ir Jurgitai ir dvasios vadui kan. Vygintui Gudeliūnui už šilčiausią priėmimą, už įdomiausias konferencijas ir liudijimus, nuoširdžiausius susitikimus su senais ir naujais draugais, už naktinį žygį ir adoraciją, už picų lietų, už galimybę atsinaujinti ir dalyvauti istoriniame momente, kai popiežius Pranciškus, vienybėje su viso pasaulio katalikų vyskupais, paaukojo Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai. Dėkingi ir laimingi…

at