Gimnazijos ugdymo karjerai veiklos apima ne tik edukacines išvykas ir susitikimus, Karjeros dienas gimnazijoje, apie kuriuos rašome ir dalijamės dažniausiai. Tai ir informacijos sklaida tam skirtame stende ir gimnazijos tinklalapiuose, mokinių individualios ir grupinės konsultacijos, parengti individualūs mokinių karjeros planai, bibliotekoje veikiantis ugdymo karjerai informacinis centras, parengtos edukacinių išvykų programos mokinių karjeros ugdymui.

326798463_1612759375867751_7118133367948419542_n

326802371_529842652285257_554295897753404190_n

326741273_1378641926241578_811752988945846435_n 326780584_747422356946910_1702778921387573079_n 326789336_1533473060469875_5192775907612955283_n