M.Valančiaus žodis Žemaitijos metais

 

Kovo 28 d. gimnazijoje vyko tradiciniai vyskupo Motiejaus Valančiaus skaitymai. Kaip žinome, 2019 metai yra skirti Žemaitijai, žemaičių kultūrai, todėl mūsų minimas renginys pavadintas „Valončiaus žuodis Žemaitėjės metaas“.

Taigi šią dieną įvairiausia veikla buvo  užimti visi: nuo pačių mažiausių iki didžiausių. Pagrindinis tikslas: artimiau susipažinti su M. Valančiaus „Vaikų knygelės“ pasakojimais, turtinti, plėsti gimtosios tarmės žodyną, ugdyti pagarbą žemaičių tarmei. Pradinukai mokėsi žemaitiškų skaičiuočių, rengė sakmių pasakojimo konkursą, iliustravo sakmę arba skaičiuotę, iš „Vaikų knygelės“ rinko jiems nesuprantamus žodžius.5-8 klasių mokiniai skaitė „Vaikų knygelės“ pasakojimus, inscenizavo kai kuriuos epizodus, kūrė personažų albumą, ištraukas vertė į žemaičių kalbą, piešė piešinius pagal eilėraščius apie tarmę. Vyresnieji gimnazistai kūrė žemėlapį „Literatūrinė Žemaitija“, o II klasės mokiniams teko sudaryti žemaičių kulinarinį katalogą ir patiems išvirti  gerai žinomą žemaitišką patiekalą – šiupinį, kuris išėjo tikrai skanus.

Kasmet rengdami Motiejaus Valančiaus skaitymus ir juose dalyvaudami, dar labiau puoselėjame meilę motinos duotai kalbai bei istorijai.  M. Valančius išmokė lietuvius skaityti, ir jie skaitymo nepamiršo. Vaikų mokymas skaityti lietuvišką knygą virto šventa tradicija. Vyskupas jautė liaudies kalbos grožį, tik labiau mėgo ne lyrišką, o šiurkštų žodį. Visokeriopai puoselėjo liaudies švenčiausiąją kalbą. M.Valančius daug prisidėjo prie lietuvių kalbos išlikimo, todėl jis iki šiol gyvas žmonių širdyse.

IMG_20190328_085753

IMG_20190328_090856

received_389466674938521

L.Mockutė, II klasė